English French German Italian Japanese Vietnamese
upload/web/52/5272/slide/2014/08/26/08/14/140905889832.jpg upload/web/52/5272/slide/2016/08/06/10/49/147048059883.png upload/web/52/5272/slide/2014/01/13/10/45/138958472752723.jpg upload/web/52/5272/slide/2016/08/06/11/08/147048168641.png upload/web/52/5272/slide/2014/01/13/05/01/138960729252721.jpg

Cho Thuê Máy Photocopy Aficio MP 7001

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 162  |  Ngày đăng : 10/02/2017
Giá sản phẩm 3.800.000 VNĐ
Số lượng mua

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
tốc độ copy 70 bản⁄phút
hạn mức sử dụng 15.000 bản⁄tháng
phí vượt trội 150 đồng⁄bản