English French German Italian Japanese Vietnamese
upload/web/52/5272/slide/2014/08/26/08/14/140905889832.jpg upload/web/52/5272/slide/2016/08/06/10/49/147048059883.png upload/web/52/5272/slide/2014/01/13/10/45/138958472752723.jpg upload/web/52/5272/slide/2016/08/06/11/08/147048168641.png upload/web/52/5272/slide/2014/01/13/05/01/138960729252721.jpg

Thời gian đăng: 22-07-2014 10:17 | 2014 lượt xemIn bản tin

Các thông báo lỗi hiển thi trên bảng điều khiển máy photocopy

MỘT SỐ THÔNG BÁO LỖI (ERROR) TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHOTOCOPY

máy photocopy, cho thuê máy photocopy, may photocopy, cho thue may photocopy

THÔNG BÁO LỖI

NGUYÊN NHÂN

- Toner Level Low, Toner Low- Prepare The Toner - Máy gần hết mực.
- Out off toner- Toner Empty- Preplace The Toner - Máy đã hết mực
- Waste Toner Full (Báo E019) - Máy đã đầy mực thải.
- Load paper - Máy hết giấy
- Supply Rec. Paper - Không có giấy tại khay giấy ngăn kéo hoặc khay giấy tay
- Incorrect Paper Size - Có sự khác biệt giữa khổ giấy trong khay giấy ngăn kéo và khổ giấy được cài đặt sẵn
- Paper Jams. Open Left/Drwr Cover Kẹt giấy ở khay giấy ngăn kéo 2
- Paper Jams. Open Left Cover - Kẹt giấy ở khay giấy ngăn kéo 1, khay giấy tay, khu vực drum, khu vực Duplex, khu vực sấy
- Check Document- Feeder Paper Jam - Kẹt giấy tại thiết bị tự đông nạp bản gốc DADF
- Rec. Paper Jam/Slede Platen Left- Paper Has Jams - Máy đã bị kẹt giấy
- Finisher Paper Jam - Kẹt giấy tại thiết bị xử lí ra giấy Finisher
- Check Toner/Drum CRG - Kiểm tra khối mực và Drum chưa chính xác.

- Memory Full

- Máy đã đầy bộ nhớ khi sao chụp chia bộ, đảo mặt. Máy hết mực. Nhấn phím Ok, máy sẽ ngừng quét ảnh và tự động in các trang bản gốc đã quét.
- System Error Exxx - Lỗi hệ thống.

 

Khi may photocopy xảy ra sự cố, đèn Alarm của máy sẽ sáng đỏ, bạn hãy đọc thông  báo hiện ra trên màn hình và kiểm tra các lỗi có đó ở bảng trên

Bình luận