English French German Italian Japanese Vietnamese
upload/web/52/5272/slide/2014/08/26/08/14/140905889832.jpg upload/web/52/5272/slide/2016/08/06/10/49/147048059883.png upload/web/52/5272/slide/2014/01/13/10/45/138958472752723.jpg upload/web/52/5272/slide/2016/08/06/11/08/147048168641.png upload/web/52/5272/slide/2014/01/13/05/01/138960729252721.jpg
  • Máy Photocopy
  • Máy Photocopy RICOH
  • Máy Photocopy TOSHIBA
  • Máy Photocopy Gestetner mới
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6001

Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6001

Độ phân giải
1200x1200 dpi
Tốc độ sao chụp
60 bản⁄phút
41.000.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh Aficio 2051

Máy photocopy Ricoh Aficio 2051

Độ phân giải
600x600 dpi
Tốc độ sao chụp
51 bản⁄phút
33.500.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh Aficio 2060

Máy photocopy Ricoh Aficio 2060

Độ phân giải
600x600 dpi
Tốc độ sao chụp
60 bản⁄phút
33.500.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5500

Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5500

Độ phân giải
1200x1200 dpi
Tốc độ sao chụp
55 bản⁄phút
36.000.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6500

Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6500

Độ phân giải
600x600dpi
Tốc độ sao chụp
65 bản⁄phút
36.000.000 VNĐ

Gestetner MP 4002SP

Gestetner MP 4002SP

Độ phân giải
600x600 dpi
Tốc độ sao chụp
20 bản⁄phút
164.000.000 VNĐ

Gestetner MP 4002

Gestetner MP 4002

Độ phân giải
600x600 dpi
Tốc độ sao chụp
20 bản⁄phút
126.000.000 VNĐ

Gestetner MP 2501SP

Gestetner MP 2501SP

Độ phân giải
600x600 dpi
Tốc độ sao chụp
25 bản⁄phút
87.800.000 VNĐ

Gestetner MP C2030

Gestetner MP C2030

Độ phân giải
600x600 dpi
Tốc độ sao chụp
20 bản⁄phút
88.200.000 VNĐ

Gestetner MP 5002 SP

Gestetner MP 5002 SP

Độ phân giải
600x600 dpi
Tốc độ sao chụp
50 bản⁄phút
196.300.000 VNĐ

Gestetner MP 2001

Gestetner MP 2001

Độ phân giải
600x600dpi
Tốc độ sao chụp
20 bản⁄phút
31.650.000 VNĐ

Xem tất cả
Cho thuê máy photocopy Ricoh Aficio 6000

Cho thuê máy photocopy Ricoh Aficio 6000

Độ phân giải
600 x 600 dpi.
Tốc độ sao chụp
60 bản⁄phút(A4)
2.400.000 VNĐ

Cho thuê máy photocopy Ricoh Aficio 2045

Cho thuê máy photocopy Ricoh Aficio 2045

Độ phân giải
600x600dpi
Tốc độ sao chụp
45 bản⁄phút
1.200.000 VNĐ

Cho thuê máy photocopy Ricoh Aficio 3035

Cho thuê máy photocopy Ricoh Aficio 3035

Độ phân giải
600x600dpi
Tốc độ sao chụp
45 bản⁄phút
1.000.000 VNĐ

Cho thuê máy photocopy Ricoh Aficio 4000B

Cho thuê máy photocopy Ricoh Aficio 4000B

Độ phân giải
600x600dpi
Tốc độ sao chụp
40 bản⁄phút
1.600.000 VNĐ

Xem tất cả